Com prendre decisions d'inversió?

La decisió d'invertir en productes financers s'ha de prendre de manera responsable; per això s'aconsella seguir uns passos determinats. A més, cal saber quina informació necessitem per prendre la nostra decisió, on trobar-la i com utilitzar-la.

Quins són els productes d'inversió?

En aquesta secció, es recullen les característiques dels productes principals que es negocien als mercats de valors.

La gamma de productes d'inversió és molt àmplia. Convé conèixer bé cada producte abans de prendre una decisió per estar segurs que realment es correspon amb les nostres expectatives i necessitats.

Què són els serveis d'inversió?

Hi ha diversos serveis d'inversió i serveis auxiliars que poden prestar les entitats registrades.

Abans d'invertir, és important que l'inversor conegui el tipus i l'abast del servei que vol rebre i què li pot oferir o no l'intermediari financer. D'aquesta manera, concentrarà el seu interès en aquelles entitats que responguin millor a les seves necessitats.

Quines són les entitats autoritzades?

Només les entitats autoritzades poden prestar serveis d'inversió. Cada entitat defineix aquests serveis en el seu programa d'activitats. Conegueu si l'entitat que us ofereix el servei està autoritzada a fer-ho.