Perquè les accions s´admetin a negociació en un mercat regulat, les societats emissores han de complir alguns requisits amb l´objectiu de garantir la negociació dels valors, com ara la mida de l´empresa o l´historial de repartiment de beneficis.

A Espanya hi ha quatre borses de valors (Borsa de Madrid, Borsa de Barcelona, Borsa de Bilbao i Borsa de València). La negociació borsària té diversos segments diferents segons el nivell de liquiditat de les accions (mida de l´empresa i freqüència de negociació). El “mercat continu” és el segment més líquid, i la negociació és electrònica i centralitzada per a les ordres introduïdes en qualsevol de les quatre borses espanyoles. Trobareu informació sobre la negociació de les accions a les borses de valors.

L´admissió a negociació en un mercat regulat exigeix l´elaboració d´un fullet d´admissió. Els mercats poden admetre a negociació accions emeses a Espanya o en altres països.