Com fer una consulta?

Els inversors particulars (clients minoristes) poden obtenir informació sobre els continguts dels registres oficials de la CNMV o resoldre els seus dubtes sobre normativa, serveis i productes existents als mercats de valors i sobre els seus drets i les vies per exercir-los

Si desitja realitzar una consulta, pot fer-ho a través dels següents mitjans:

Per plantejar qüestions de tipus professional hauran d’adreçar-se al departament competent de la CNMV per raó de la matèria. Poden presentar les seves sol.licituts mitjançant el tràmit “Qualsevol escrit, sol.licitut o comunicació adreçat a la CNMV" de la zona oberta de la Seu electrònica de la CNMV.