CNMVren web orrien irisgarritasuna

Erabilerraztasun-deklarazioa

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) konpromisoa hartu du haren webguneak irisgarri bihurtzeko , irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren, sektore publikoko webguneen eta sakelako gailuen aplikazioen irisgarritasunari buruzkoaren, arabera (aurrerantzean, 1112/2018 Errege Dekretua).

Erabilerraztasun-deklarazio hau honako honi aplikatzen zaio: https://www.cnmv.es

Betetze-egoera

Webgune hau partzialki dago 1112/2018 Errege Dekretua-rekin, salbuespenak direla-eta eta konformitaterik ez dagoelako zenbait alderdiri dagokionez, zeinak ondoren adierazten baitira.

Erabilerraza ez den edukia

Ondoren biltzen den edukia ez da erabilerraza, honegatik:

 • Ez du 1112/2018 Errege Dekretua betetzen
  • Webguneetan akatsak egon litezke, hala nola elementuak gaizki habiaratu izana, estekaren bat hautsita egotea, zerrendak hutsik egotea, estekaren bateko testua esanguratsua ez izatea edo etiketa batzuk osatugabeak edo okerrak izatea.
 • Gehiegizko karga
  • Ez da aplikagarria
 • Edukia ez dago legeria aplikagarriaren eremuan
  • Badira 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako bulegotika-fitxategiak, PDF formatuan eta bestelako formatuetan, eta ez dituzte irisgarritasun-baldintza guztiak betetzen.
  • Behin-behineko multimedia-eduki hau aldez aurretik grabatutakoa da, eta errege-dekretua indarrean sartu aurretik argitaratu zen.
  • Zuzeneko multimedia-edukiak.

Erabilerraztasun-deklarazio hau prestatzea

Deklarazio hau data honetan prestatu zen: 2020ko irailaren 19a.

Aitorpena prestatzeko, erakundeak berak autoebaluazioa egin du.

Deklarazioaren azken berrikuspena: 2020ko irailaren 19a.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-baldintzei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (1112/2018 ErregeDekretuaren 10.2 artikulua); esaterako:

 • Webguneak betetzen ez dituen alderdien berri eman.
 • Edukiak eskuratzeko izan dituzun zailtasunak adierazi.
 • Bestelako kontsultak edo webgunearen irisgarritasuna hobetzeko iradokizunakegin.

Jakinarazpenak bi bide hauetatik egin daitezke:

Informazio irisgarriari buruzko eskabideak eta kexak

Horrez gain, arauz irisgarriak izan behar ez diren webguneko edukiak formatu irisgarrianemateko eska dezakezu, eta irisgarritasun-baldintzei buruzko kexak jarri (1112/2018 ErregeDekretuaren 10.2.b artikulua), esteka hau erabiliz: 

Kexa orria

Estrategia eta Berrikuntza Sailak jaso eta artatuko ditu webguneen irisgarritasunariburuzko jakinarazpenak, eskabideak eta kexak.

Aplikazio-prozedura

Ondorengo kasuetan, informazio irisgarria jasotzeko eskabideari emandako erantzunarenkontrako erreklamazioa edo webguneen irisgarritasunari buruzko kexa jar dezakezu(1112/2018 Errege Dekretuaren 13. artikulua):

 • zure eskabidea edo kexa gaitzetsi denean.
 • hartutako erabakiarekin ados ez zaudenean.
 • erantzunak 1112/2018 Errege Dekretuaren 12.5 artikuluak ezarritako baldintzakbetetzen ez dituenean.
 • hogei egun baliodun igarota, CNMV-k ez duenean erantzunik eman.

Interesdunak erreklamazioa jar dezake, helburu hauetarako: eskabidea gaitzestearenarrazoiak ezagutu, eta horiei kontra egiteko; hartutako erabakiarekin ados ez badago,dagozkion neurriak har daitezken eskatzeko; edo azaltzeko haren ustez erantzunakzergatik ez dituen ezarritako baldintzak betetzen.

Indarreko araudiari jarraikiz, gaur egun CNMV-ren webguneen gaineko eskabideak, kexaketa erreklamazioak jar daitezke. Esteka honen bidez abiarazten da erreklamazioa jartzekoprozedura:

Datozen egunotan aktibatuko dugu Politika Estrategikoko eta Nazioarteko GaietakoZuzendaritza Nagusiak ebatziko ditu webguneen irisgarritasun digitalari buruzkoerreklamazioak.

Aukerako edukia

Webgunea Edge 79.0, Opera 32.0, Chrome 46.0 eta Firefox Mozilla 41.0nabigatzaileetarako edo horien bertsio berriagoetarako optimizatu da. Webguneak diseinumoldakorra (Responsive) duenez, tabletetan eta sakelako telefonoetan ere ezin hobetoikusiko da. Azken gailu horien kasuan, Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safarimobile, Opera eta Android-en nabigatzaile natiboan bistaratzeko optimizatuta dago.

Eskura dituzu erabiltzaileen beharren arabera edukiak hobeto bistaratzen laguntzen duten

CNMVren gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasuna 

Irisgarritasun-adierazpena

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) konpromisoa hartu du gailumugikorretarako aplikazioak eskuragarri jartzeko, sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarakoaplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretua ren arabera (aurrerantzean, 1112/2018 Errege Dekretua).

Irisgarritasun-adierazpen hau CNMV-ren gailu mugikorretarako aplikazioaridagokio, bai IOS-erako bai Android-erako bertsioan.

Betetze-egoera

Aplikazio hau 1112/2018 ED-arekin partzialki bat dator, jarraian adierazten diren salbuespenengatik eta alderdiekiko adostasun faltagatik.

Eduki ez-irisgarria

Jarraian jasotzen den edukia ez da irisgarria, hurrengo arrazoiengatik:

 • 1112/2018 ED-arekiko adostasun faltagatik
  • Irisgarritasun-adierazpen honetan ez dira jasotzen kanpoko orrietako oztopoak, nabigazio-prozesuaren parte badira ere.
  • Aplikazioak testu-alternatibarik gabeko irudiak ditu.
  • Orrialdeen goiburuen egiturak zenbait jauzi ditu hierarkian.
  • Baliteke aplikazioaren bistaratzea egokia ez izatea, pantailaren orientazioa aldatzen ez delako.
  • Kolorea erabili da informazioa transmititzeko, beste aukerarik eskaini gabe.
  • Testu-elementuen eta testuzkoak ez direnen arteko kontrastea ere ez da nahikoa izan ikusmen-urritasuna duten zenbait erabiltzaileentzat.
  • Testuaren birdimentsionamenduak zenbait eduki gainjarrita geratzea eragin dezake.
  • Edukia edo funtzionaltasuna gal liteke erabiltzaileak bi dimentsiotan scroll eginez nabigatzen ez badu.
  • Zenbait elementu ezin dira teklatuaren bidez eskuratu.
  • Baliteke erabiltzaile guztiek ez ulertzea goiburuetako testuak eta etiketak.
  • Teklatuaren fokua ez dago beti ikusgai.
  • Aplikazioak lerradura bidez egiten diren funtzioak ditu, eta horiek ez dute klik bakarreko aukerarik.
  • Zenbait ekintza saguarekin edo beste puntero mota batekin egin daitezke, eta erabiltzaileak ezin ditu ezeztatu edo lehengoratu (IOS-erako bertsioan bakarrik).
  • Ez da iradokizunik egin erabiltzaileak formularioetan egin ahal izan dituen akatsak zuzentzeko. (Android-erako bertsioan bakarrik).
  • Baliteke zenbait inprimakik etiketa eta jarraibide nahikorik ez izatea (Android-erako bertsioan bakarrik).
  • W3C Partzuergoaren balidatzaile automatikoak adierazten du akatsak daudela HTML kodean eta CSS estilo-orrietan.
  • Pantaila-irakurgailuek ezin dituzte zenbait elementu elkarreragile erabili.
  • Egoera-mezuak ez dira agertzen rol egokia duen edukiontzi batean (IOS-erako bertsioan bakarrik).
  • WCAG 2.1 arauen irizpide guztiak ez dira betetzen.
  • Aplikazioak ez ditu plataformaren irisgarritasun-zerbitzu dokumentatuak erabiltzen, edo, horiek erabilita ere, ez ditu 11.5.2.5etik 11.5.2.17ra bitarteko baldintzak betetzen.
 • Neurriz kanpoko karga
  • Ez da aplikatzen.
 • Aplikatu beharreko legeriaren eremuan sartzen ez den edukia
  • Irisgarritasun-baldintzak osorik betetzen ez dituzten 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako ofimatika-fitxategiak egon daitezke PDF formatuan edo beste zenbait formatuetan.

Irisgarritasun-adierazpen honen prestaketa

Adierazpen hau 2022ko irailaren 30ean prestatu zen.

Adierazpena prestatzeko erabili den metodoa organismoak berak kanpo-baliabideekin egindako autoebaluazioa izan da.

Adierazpenaren azken berrikuspena: 2022ko irailaren 30a.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-eskakizuneiburuzko jakinarazpenak egin ditzakezu (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikulua), hala nola:

 • Aplikazio honek izan dezakeen edozein ez-betetzeari buruzko informazioa ematea.
 • Edukira iristeko beste zailtasun batzuk transmititzea.
 • Webgunearen erabilerraztasunari buruzko beste edozein kontsulta edo hobekuntza-iradokizun egitea.

Komunikazio horiek bi bidetatik egin daitezke:

Informazio eskuragarriaren eskaerak eta kexak

Halaber, webgune honetan argitaratutako edukiak formatu erabilerraz batean eskaintzea eska dezakezu, eskuragarriak izateko betebeharretik kanpo badaude, eta irisgarritasun-betekizunei buruzko kexak aurkeztu (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.b artikulua), hurrengo estekaren bidez:

Eskabideen eta kexen formularioa

Aplikazio honetako irisgarritasunari buruzko komunikazioak, eskaerak eta kexak Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Iraunkorren Departamentuak jaso eta tratatuko ditu.

Aplikazio prozedura

Aplikazio honen erabilerraztasunarekin lotutako informazio-eskaera irisgarri bati edo kexa bati emandako erantzunaren aurkako erreklamazio bat has dezakezu (1112/2018 Errege Dekretuaren 13. artikulua), honako kasu hauetan:

 • zure eskaera edo kexa ezetsi izan bada.
 • ez bazaude ados hartutako erabakiarekin.
 • erantzunak 1112/2018 Errege Dekretuaren 12.5 artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen ez baditu.
 • hogei egun balioduneko epea igaro eta CNMV-aren erantzunik jaso ez bada.

Interesdunak erreklamazioa hasi ahal izango du ezesteko arrazoien berri izateko eta aurka egiteko, hartutako erabakiarekin ados ez badago neurri egokiak hartzeko eskatzeko, edo erantzunak eskatutako baldintzak betetzen ez dituela uste izateko arrazoiak azaltzeko. 

Erreklamazio-prozedura esteka honen bidez has daiteke:

Aplikazio honen irisgarritasun digitalari buruzko erreklamazioak Politika Estrategikoaren eta Nazioarteko Gaien Zuzendaritza Nagusiak ebatziko ditu.