La CNMV incorpora al seu lloc web documents per a consulta, amb la finalitat de recollir opinions sobre el contingut i l'abast de futurs projectes reguladors. Amb això, es busca la màxima transparència i un ampli consens amb el sector en el procés d'elaboració de la normativa relativa als mercats de valors. Per tant, animem tots els interessats a remetre'ns comentaris sobre els documents incorporats.

Aquesta política recull les pautes a seguir per la CNMV en el procés de participació pública en els projectes normatius.

Tots els comentaris s'estudiaran amb molta atenció i es consideraran durant el procés d'elaboració de normativa. Cal aclarir que la finalitat d'aquesta iniciativa no és tant resoldre qüestions específiques sobre la normativa en curs, sinó obrir la possibilitat d'incorporar les observacions d'un ampli espectre de participants en els mercats de valors.

Els comentaris es poden remetre per correu electrònic a les adreces indicades o per correu postal a C/ Edison, 4 - 28006 Madrid.

Si es fa per correu electrònic, us preguem que tingueu en compte els aspectes següents a l'hora de remetre els vostres comentaris:

  1. Indiqueu a l'assumpte el títol del document per a consulta a què es refereixen les vostres observacions.
  2. Inclogueu en el missatge el vostre nom i entitat (si escau).
  3. Si hi incloeu algun document, ha de tenir els formats de fitxer següents:
Tipus Extensió
ASCII .txt
Word .doc
HTML .htm
PDF .pdf
RichText Format .rtf