La CNMV incorpora al seu lloc web documents per a consulta, amb la finalitat de recollir opinions sobre el contingut i l´abast de futurs projectes reguladors. Amb això, es busca la màxima transparència i un ampli consens amb el sector en el procés d´elaboració de la normativa relativa als mercats de valors. Per tant, animem tots els interessats a remetre´ns comentaris sobre els documents incorporats.

Aquesta política recull les pautes a seguir per la CNMV en el procés de participació pública en els projectes normatius.

Tots els comentaris s´estudiaran amb molta atenció i es consideraran durant el procés d´elaboració de normativa. Cal aclarir que la finalitat d´aquesta iniciativa no és tant resoldre qüestions específiques sobre la normativa en curs, sinó obrir la possibilitat d´incorporar les observacions d´un ampli espectre de participants en els mercats de valors.

Els comentaris es poden remetre per correu electrònic a les adreces indicades o per correu postal a C/ Edison, 4 - 28006 Madrid.

Si es fa per correu electrònic, us preguem que tingueu en compte els aspectes següents a l´hora de remetre els vostres comentaris:

  1. Indiqueu a l´assumpte el títol del document per a consulta a què es refereixen les vostres observacions.
  2. Inclogueu en el missatge el vostre nom i entitat (si escau).
  3. Si hi incloeu algun document, ha de tenir els formats de fitxer següents:
Tipus Extensió
ASCII .txt
Word .doc
HTML .htm
PDF .pdf
RichText Format .rtf