Estableza a selección mediante unha ou varias das seguintes condicións para a busca de Outra información relevante

Busca por tipo doutra información relevante (*)

(*) Podes escoller ata 3 tipos diferentes na mesma busca. Se non selecciona ningunha opción, a consulta farase para todos os tipos.

Busca por data de notificación:
 
 
   

La CNMV publica esta información de acuerdo a lo establecido en el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores. Ello no implica su responsabilidad sobre la veracidad de su contenido.