Sobre els mercats de valors espanyols i els intermediaris que hi intervenen, els registres oficials de la CNMV contenen:

Mercat de valors

  • Denominació completa, adreça, socis i administradors.
  • Comptes anuals auditats.
  • Tarifes.

Intermediaris

Només els intermediaris registrats a la CNMV o al Banc d’Espanya estan autoritzats per oferir i realitzar serveis d’inversió per a tercers.

El Registre Oficial de la CNMV de Societats i Agències de Valors conté la informació següent per a cadascuna d’aquestes entitats:

  • Número de registre, denominació social completa, domicili social, socis, administradors, declaració d’activitats, sucursals i representants.
  • Comptes anuals auditats, individuals i consolidats.
  • Tarifes i comissions aplicables als seus clients.

Entitats encarregades del registre corresponent a cadascuna de les emissions de valors representats mitjançant anotacions en compte

Conté les entitats que han estat designades per un emissor de valors per a l’administració del seu registre comptable de valors representats mitjançant anotacions en compte.