L'assessorament en matèria d'inversió consisteix a oferir recomanacions personalitzades sobre productes. Aquest servei és recomanable per als inversors que volen prendre les seves pròpies decisions d'inversió però amb el suport i l'assessorament expert d'assessors financers.

L'entitat financera pot oferir-vos una gamma de productes financers i recomanar-vos-en algun. Això implica que esteu rebent assessorament financer.

El servei d'assessorament s'ha de prestar d'acord amb les normes de conducta dels mercats de valors, especialment pel que fa a l'avaluació de la idoneïtat dels instruments financers que es recomanen al client tenint en compte les seves circumstàncies, coneixements i objectius d'inversió, la claredat i informació prèvia sobre els costos i les despeses associades i la necessitat que cada recomanació consti per escrit o de manera fefaent.

En assessorar-vos, la vostra entitat us ha de recomanar els productes que s'ajustin millor a la vostra situació personal, per a la qual cosa haurà d'analitzar els vostres coneixements i experiència previs, així com els vostres objectius d'inversió i la vostra situació financera.

El conjunt de preguntes que us faran per obtenir aquesta informació s'anomena test d'idoneïtat. Si no disposeu de les dades necessàries per completar aquest test, no se us podrà prestar el servei. Si l'inversor decideix contractar el producte que li ha resultat més adequat en aquell moment, l'entitat haurà de lliurar-li una còpia per escrit o en suport durador de la descripció de com s'ajusta la recomanació feta a les característiques i els objectius de l'inversor. Aquesta recomanació sempre haurà de ser coherent amb tots els aspectes avaluats del client.

Les dades han de permetre conèixer la vostra experiència, coneixements, situació financera i objectius d'inversió. Les entitats tenen l'obligació de sol·licitar informació amb l'única finalitat de conèixer millor el client i així poder ajudar-lo a prendre la decisió més adequada. Per obtenir més informació sobre el test d'idoneïtat, consulteu la secció Decisions d'inversió.

Podeu consultar la Guia d'inversió per a inversors minoristes de l'ESMA, que ofereix informació pràctica als inversors perquè conegueu quin tipus de serveis d'inversió teniu a la vostra disposició, quines preguntes us faran si sol·liciteu assessorament en matèria d'inversió o el servei de gestió de carteres, o quines preguntes cal fer-se abans de prendre qualsevol decisió.