Distribucions a 07/06/2023
Tipus de negociacióMadridBarcelonaBilbaoValenciaSIBETotal mercat
1. Només renda variable 124 128 126 125 131 135
2. Només renda fixa 0 5 2 0 0 7
3. R. Variable i R. fixa 0 0 0 0 0 0
4. Renda variable (1+3) 124 128 126 125 131 135
5. Renda fixa (2+3) 0 5 2 0 0 7
6. Total (1+2+3) 124 133 128 125 131 142
       

Al quadre anterior no s'hi inclouen les societats en segon mercat, que són:

MadridBarcelonaBilbaoValencia
1 0 0 0