Instrucións para subscricións

Este servizo ofrécese aos usuarios co fin de facilitar o acceso á información privilexiada, outra información relevante e feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas.

O subscritor recibirá un correo electrónico en tempo real cada vez que se incorpore aos rexistros oficiais a información pública a que estea subscrito.

Cada usuario pode ter varias subscricións de forma simultánea e modificalas á súa conveniencia.


Ao rexistrarse, instalaranse cookies no seu dispositivo que permitirán recoñecelo en visitas posteriores, sempre que non pechara a sesión. Para máis información, consulte o Aviso legal