El Pla dActivitats conté els objectius que la CNMV es fixa per a lexercici en curs. El document detalla els objectius concrets que s'han establert, així com els terminis previstos per al seu compliment i les línies estratègiques generals que cal seguir en les seves actuacions. Així mateix, a cada Pla d'Activitats s'hi inclou informació sobre el grau de compliment dels objectius fixats per a l'any anterior.

La publicació del Pla d?activitats permet a les entitats supervisades, als mercats i als inversors conèixer quines són les prioritats de la CNMV per al?exercici i possibilita el control públic de l?activitat de la institució.

Plan de actividades de la CNMV
AñoPlanPlan (en inglés)CumplimientoCumplimiento (en inglés)
2024 Plan de Actividades 2024 2024 2024 Activity Plan 2024
2023 Plan de Actividades 2023 2023 2023 Activity Plan 2023 Cumplimiento Plan de Actividades 2023 Implementation of the Activity Plan 2023
2022 Plan de Actividades 2022 2022 Activity Plan 2022 Cumplimiento Plan de Actividades 2022 2022 Implementation 2023 Activity Plan
2021 Plan de Actividades 2021 2021 Activity Plan 2021 2021 Cumplimiento PDA 2021  2021 Cumplimiento PDA 2021 2021
2020 (actualizado) Plan de actividades 2020 (actualizado) 2020 (actualizado) Activity Plan 2020 (updated) 2020 (updated) Cumplimiento PDA 2020 (actualizado) 2020 (actualizado) Cumplimiento PDA 2020 (updated) 2020 (updated)
2020 Plan de Actividades 2020 2020 Activity Plan 2020 2020
2019 Plan de Actividades 2019 2019 Activity Plan 2019 2019
2018 Plan de Actividades 2018 2018 2018 Activity Plan 2018
2017 Plan de Actividades 2017 2017 2017 Activity Plan 2017
2016 Plan de Actividades 2016 2016 CNMV Plan of Activities 2016
2015 Plan de Actividades 2015 2015 2015
2014 Plan de Actividades 2014 2014 2014
2013 Plan de Actividades 2013 2013 2013
2012 Plan de Actividades 2012 2012 2012
2011 Plan de Actividades 2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2007 - 2008 2007 - 2008