Codi de bon govern de les societats cotitzades (2020)

Guia tècnica

Codi de bon govern de les societats cotitzades (2015)

Comissió d´Experts en matèria de Govern Corporatiu (2013)

Codi unificat de bon govern de les societats cotitzades (2013)

  • Versió actualitzada del Codi unificat de bon govern de les societats cotitzades aprovada pel Consell de la CNMV. Queden suprimides exclusivament aquelles recomanacions o definicions vinculants incorporades a normes aprovades i en vigor des de l´aprovació del Codi unificat l´any 2006. 

Codi unificat de bon govern de les societats cotitzades (2006)

Comissió especial per a la transparència i seguretat dels mercats financers i les societats cotitzades (Comissió Aldama, 2003)

Comissió especial per a l´estudi d´un codi ètic dels consells d´administració de les societats (Comissió Olivencia, 1998)

  • Codi de bon govern (PDF) (HTML)
  • Carta del President, de 30 de març de 2000, sobre el model d´informe sobre el govern de les entitats cotitzades en borses de valors.