Codi de bon govern de les societats cotitzades (2020)

Guia tècnica

Codi de bon govern de les societats cotitzades (2015)

Comissió d'Experts en matèria de Govern Corporatiu (2013)

Codi unificat de bon govern de les societats cotitzades (2013)

  • Versió actualitzada del Codi unificat de bon govern de les societats cotitzades aprovada pel Consell de la CNMV. Queden suprimides exclusivament aquelles recomanacions o definicions vinculants incorporades a normes aprovades i en vigor des de l'aprovació del Codi unificat l'any 2006. 

Codi unificat de bon govern de les societats cotitzades (2006)

Comissió especial per a la transparència i seguretat dels mercats financers i les societats cotitzades (Comissió Aldama, 2003)

Comissió especial per a l'estudi d'un codi ètic dels consells d'administració de les societats (Comissió Olivencia, 1998)

  • Codi de bon govern (PDF) (HTML)
  • Carta del President, de 30 de març de 2000, sobre el model d'informe sobre el govern de les entitats cotitzades en borses de valors.