CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPATIONS PREFERENTS, S.A.U.

Página 2 de 5

desde 01/07/1988 hasta 19/04/2024

Página 2 de 5