Cerca
  • Reglament Delegat (UE) 2018/63 de la Comissió, de 26 de setembre de 2017, que modifica el Reglament Delegat (UE) 2017/571 de la Comissió, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l'autorització, els requisits d'organització i la publicació d'operacions aplicables als proveïdors de serveis de subministrament de dades.
  • Reglament d'Execució (UE) 2017/1110 de la Comissió, de 22 de juny de 2017, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució respecte als models de formularis, plantilles i procediments per a l'autorització dels proveïdors de serveis de subministrament de dades i les notificacions connexes, de conformitat amb la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als mercats d'instruments financers.
  • Reglament Delegat (UE) 2017/577 de la Comissió, de 13 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als mercats d'instruments financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables al mecanisme de limitació de volum i la informació a efectes de transparència i altres càlculs.
  • Reglament Delegat (UE) 2017/571 de la Comissió, de 2 de juny de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l'autorització, els requisits d'organització i la publicació d'operacions aplicables als proveïdors de serveis de subministrament de dades.