Página 4 de 19
  • BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 2728 - 31/03/2003
  • Xestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (número de rexistro: 55)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
  • BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 4364 - 13/05/2011
  • Xestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (número de rexistro: 55)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
  • BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 3585 - 24/10/2006
  • Xestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (número de rexistro: 55)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
  • BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5177 - 30/06/2017
  • Xestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (número de rexistro: 55)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
  • BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 4540 - 11/01/2013
  • Xestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (número de rexistro: 55)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
  • BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5249 - 05/03/2018
  • Xestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (número de rexistro: 55)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
  • BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 4325 - 21/02/2011
  • Xestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (número de rexistro: 55)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
Página 4 de 19