Página 1 de 19
  • ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 4977 - 01/04/2016
  • Xestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA (número de rexistro: 128)
  • Depositario: CECABANK, S.A.
  • ABANCA GARANTIZADO 2025, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5687 - 04/11/2022
  • Xestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA (número de rexistro: 128)
  • Depositario: CECABANK, S.A.
  • ABANCA OBJETIVO 2025, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5652 - 16/09/2022
  • Xestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA (número de rexistro: 128)
  • Depositario: CECABANK, S.A.
  • ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5627 - 27/05/2022
  • Xestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA (número de rexistro: 128)
  • Depositario: CECABANK, S.A.
  • ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5598 - 11/03/2022
  • Xestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA (número de rexistro: 128)
  • Depositario: CECABANK, S.A.
  • AFFINIUM INTERNACIONAL, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 5505 - 19/02/2021
  • Xestora: INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC (número de rexistro: 105)
  • Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.
  • BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 4432 - 27/01/2012
  • Xestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (número de rexistro: 55)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
  • BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI
  • Número e data de rexistro oficial: 1720 - 28/01/1999
  • Xestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (número de rexistro: 55)
  • Depositario: BANKINTER, S.A.
Página 1 de 19