"La informació disponible en els registres de societats gestores de l´ Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´ Estat Membre d´ origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa"