DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Entidad en la que se delega la función de gestión
Nº RegistroFecha registro
103 18/09/2015
Fondos de inversión subgestionados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
4951Fons d’inversió DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI