BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
55 12/12/1986
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2021 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2020 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2019 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2018 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2017 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2016 PricewaterhouseCoopers Auditores SL
2015 Deloitte, S.L.
2014 Deloitte, S.L.
2013 Deloitte, S.L.
2012 Deloitte S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.