Cerca

LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

Fons d’inversió armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialFecha último folletoFecha último reglamentoReglamento de gestión
529102/08/201802/07/202102/08/2018 Abrirá un pdf en una ventana
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 KPMG Auditores, S.L.
2019 KPMG Auditores, S.L.
2018 KPMG Auditores, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.