Cerca

BANKIA, S.A (ABSORBIDA)

Núm. Registre Oficial 16163 Consolidado
Auditada per ERNST & YOUNG, S.L.
Data estats financers 31/12/2015
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
06/04/2016 Resposta a requeriments S'obrirà un PDF (finestra nova)