Cerca

ALMIRALL, S.A.

Núm. Registre Oficial 15541 Consolidado
Auditada per PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Data estats financers 31/12/2014
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
24/02/2015 Informació complementària S'obrirà un PDF (finestra nova)
18/05/2015 Informació complementària S'obrirà un PDF (finestra nova)