Buscar

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 14932 Consolidado
Honek ikuskatuta PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2013
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
04/04/2014 Informazio osagarria PDF-a irekiko da (beste leiho batean)