BIOSEARCH, S.A.

Núm. Registre Oficial 14626 Individual
Auditada per BDO AUDITORES, S.L.
Data estats financers 31/12/2012
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
31/05/2013 Informació complementària S'obrirà un PDF (finestra nova)