Buscar

BANKIA, S.A (ABSORBIDA)

Erregistro-zenb. ofiziala 14194 Consolidado
Honek ikuskatuta DELOITTE, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2012
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
19/09/2013 Errekerimenduei erantzuna PDF-a irekiko da (beste leiho batean)