Cerca

BANKIA, S.A (ABSORBIDA)

Núm. Registre Oficial 14194 Consolidado
Auditada per DELOITTE, S.L.
Data estats financers 31/12/2012
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
19/09/2013 Resposta a requeriments S'obrirà un PDF (finestra nova)