Buscar

BANKIA, S.A (ABSORBIDA)

Erregistro-zenb. ofiziala 14065 Consolidado
Honek ikuskatuta DELOITTE, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2011
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
21/12/2012 Errekerimenduei erantzuna PDF-a irekiko da (beste leiho batean)