Cerca

BANKIA, S.A (ABSORBIDA)

Núm. Registre Oficial 14065 Consolidado
Auditada per DELOITTE, S.L.
Data estats financers 31/12/2011
Informació addicional
Data de publicacióMotiu de la informació complementàriaCertificat del secretari del consellDocument
21/12/2012 Resposta a requeriments S'obrirà un PDF (finestra nova)