BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Erregistro-zenb. ofiziala 13301 Consolidado
Honek ikuskatuta DELOITTE, S.L.
Finantza-egoeren data 31/12/2011
Informazio gehigarria
Argitalpen-dataInformazio osagarriaren arrazoiaKontseiluko idazkariaren ziurtagiriaDokumentua
26/11/2012 Errekerimenduei erantzuna PDF-a irekiko da (beste leiho batean)