FIL (LUXEMBOURG), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con Sucursal
Nº Registro OficialFecha registro oficial
63 09/03/2012
Datos generales
DirecciónPaís de origen
c/ ANABEL SEGURA, 16 - EDIFICIO VEGA NORTE 3- 2ª - 28108 ALCOBENDAS (MADRID)LUXEMBURGO
Fondo de garantía
Acogido al fondo de su país de origen
"La informació disponible en els registres d'empreses de serveis d'inversió de l'Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l'Estat Membre d'origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."