VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.

En mayo 2022 la entidad ha aclarado en su web que no permite los programas de afiliados para España

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
4476 04/01/2018

Agentes

No s’han trobat dades disponibles

"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."