HF MARKETS (EUROPE) LTD

Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Libre Prestación
Nº Registro OficialFecha registro oficial
3427 03/04/2013
Datos generales
DirecciónPaís de origen
50, Spirou Kyprianou, Irida 3 Tower 10th Floor - 6057 LARNACA (CYPRUS)CHIPRE
"La informació disponible en els registres d´empreses de serveis d´inversió de l´Espai Econòmic Europeu que operen a Espanya amb o sense establiment, és remesa a la CNMV per les Autoritats Nacionals Competents de l´Estat Membre d´origen que correspongui, autoritats que són les responsables de garantir que la informació remesa sigui exacta i ajustada a normativa."