FINEN INVERSIONES, SICAV S.A.

NIFLEIDenominación abreviadaCapital máximo estatutario
A-8256620995980020140005112756FINEN SICAV FINANÇAMENT I ASSEGURANCES / SIMCAV