COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Total number of voting rights (including attributed additional voting rights due to loyalty shares): 132.750.000

Of which:

   - attributable to shares: 132.750.000

   - additional granted due to loyalty shares: 0

Date of last modification of the total number of voting rights: 10/06/2014

Date of publication on the website CNMV: 18/07/2014

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
AGERON , PASCAL Directivo 21/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018023386
BABST , JAN Directivo 22/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018023789
BENDAVID , LAURENT Directivo 21/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018023377
GARCIA VILLANUEVA, ANTONIO Directivo 21/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018023357
GOMEZ PRADO, MIGUEL Directivo 30/01/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018011328
GUAJARDO-FAJARDO VILLADA, JUAN JOSE Directivo 30/01/2018
MARTÍ FERNANDEZ, RAFAEL Directivo 26/01/2017
MARTIN GIMENO, GLORIA Directivo 21/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018023338
PASTRANA PEREZ, FRANCISCO Directivo 12/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018031216
REBOLLO PERICOT, PABLO Directivo 21/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018023367
SUAREZ NORIEGA, MANUEL Directivo 15/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018032882

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.