SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.

Des d´aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l´emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d´octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Total number of voting rights (including attributed additional voting rights due to loyalty shares): 124.950.876

Of which:

   - attributable to shares: 124.950.876

   - additional granted due to loyalty shares: 0

Date of last modification of the total number of voting rights: 16/07/2018

Date of publication on the website CNMV: 17/07/2018

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
DIAZ-TEJEIRO LARRAÑAGA, ARTURO Directivo 26/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018025495
DIAZ-TEJEIRO LARRAÑAGA, MIGUEL Directivo 16/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018021899
LOPEZ CLEMENTE, DARIO ANDRES Directivo 16/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018021510
RODRIGUEZ-MADRIDEJOS ORTEGA, FERNANDO Directivo 01/03/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018027905
RUIZ MONTAÑES, ELOY Directivo 22/02/2018 Ver Notificaciones anteriores de 2018024020
RUIZ TRUJILLO, ALFONSO Directivo 05/03/2018

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.