INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir a les notificacions sobre accions i instruments financers remesos pels directius (diferents dels consellers) i els seus vincles estrets i altres vincles estrets dels consellers de l'emissor, en relació amb el que disposen el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre, el Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, i la Circular 8/2015, de 22 de desembre.

Total number of voting rights (including attributed additional voting rights due to loyalty shares): 3.116.652.000

Of which:

   - attributable to shares: 3.116.652.000

   - additional granted due to loyalty shares: 0

Date of last modification of the total number of voting rights: 18/07/2014

Date of publication on the website CNMV: 22/07/2014

Notificaciones sobre acciones e instrumentos financieros
Identificación del directivo/consejeroCargo (Directivo /consejero)Fecha última notificaciónNotificaciones anteriores
ALBA CASTRO, LORENA Directivo 03/01/2013 Ver Notificaciones anteriores de 2013000589
ECHEVARRIA HERNANDEZ, JESUS Directivo 18/12/2009 Ver Notificaciones anteriores de 2009159304
GARCIA-POVEDA FERNANDEZ, AGUSTIN Directivo 26/12/2005 Ver Notificaciones anteriores de 2005121068
MONEO MARINA, GABRIEL Directivo 25/03/2010 Ver Notificaciones anteriores de 2010036290
ORTEGA GAONA, AMANCIO Consejero 15/03/2018
REÑON TUÑEZ, RAMON Directivo 03/01/2013 Ver Notificaciones anteriores de 2013000588

Per a notificacions posteriors al dia 16/04/2018, consulteu les notificacions de directius i persones vinculades.