Incorporació des del dia 28/03/2023 als registres oficials de la CNMV