Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa el Reial Decret 1362/2007, de 19 d'octubre (Circular 5/2015, de 28 d'octubre, de la CNMV). Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del seu contingut; aquest es pot ampliar o corregir quan, per requeriment de la CNMV, es rebi nova documentació.

Accés a l'eina de descàrrega d'informes

Per interval de dates de registre (dd/mm/aaaa):
 
 
   

Segueix la informació actualitzada a:twitter