El premi reconeixerà treballs periodístics que hagin destacat pel foment de la integritat i transparència del mercat de valors, així com la tutela dels interessos dels inversors, valors que guien l’actuació de la CNMV i que aquesta ha d’impulsar.

El guardó, dotat de 15.000 euros, es concedirà anualment a una única categoria i podrà atorgar-se a diversos treballs ex aequo. Es podrà premiar qualsevol creació periodística que s’hagi publicat en els mitjans espanyols entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any corresponent en qualsevol de les llengües oficials.

Els criteris per concedir el premi seran el rigor i la qualitat tècnica del treball, el grau de foment de la transparència en els mercats de valors i de la tutela dels interessos dels inversors, així com la contribució de la feina a l’educació financera.

Els treballs seran seleccionats per la Direcció de Comunicació de la CNMV, per iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol persona o entitat i la decisió es farà pública la segona quinzena del mes de gener de cada any.

Acord de 27 de març de 2017, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual es crea el Premi Antonio Moreno Espejo a treballs periodístics que hagin destacat pel foment de la integritat i transparència del mercat de valors i la tutela dels interessos dels inversors.

VI Edició del Premi Antonio Moreno Espejo de periodisme (2022)

Resolución de 9 de diciembre de 2022, del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se acuerda la convocatoria de la sexta edición del Premio Antonio Moreno Espejo a trabajos periodísticos que hayan destacado por el fomento de la integridad y transparencia del  mercado de valores y la tutela de los intereses de los inversores.

V Edició del Premi Antonio Moreno Espejo de periodisme (2021)

Resolución de 1 de octubre de 2021, del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se acuerda la convocatoria de la quinta edición del Premio Antonio Moreno Espejo a trabajos periodísticos que hayan destacado por el fomento de la integridad y transparencia del  mercado de valores y la tutela de los intereses de los inversores.

IV Edició del Premi Antonio Moreno Espejo de periodisme (2020)

Resolución de 14 de octubre de 2020, del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se acuerda la convocatoria de la cuarta edición del Premio Antonio Moreno Espejo a trabajos periodísticos que hayan destacado por el fomento de la integridad y transparencia del  mercado de valores y la tutela de los intereses de los inversores.

III Edició del Premi Antonio Moreno Espejo de periodisme (2019)

Resolució de 02 setem de 2019, del president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la qual s’acorda la convocatòria de la segona edició del Premi Antonio Moreno Espejo a treballs periodístics que hagin destacat pel foment de la integritat i transparència del mercat de valors i la tutela dels interessos dels inversors.

II Edició del Premi Antonio Moreno Espejo de periodisme (2018)

Resolució de 18 maig de 2018, del president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la qual s’acorda la convocatòria de la segona edició del Premi Antonio Moreno Espejo a treballs periodístics que hagin destacat pel foment de la integritat i transparència del mercat de valors i la tutela dels interessos dels inversors.

I Edició del Premi Antonio Moreno Espejo de periodisme (2017)

Resolució de 5 de desembre de 2017, del president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual es nomena el jurat del Premi Antonio Moreno Espejo a treballs periodístics que hagin destacat pel foment de la integritat i transparència del mercat de valors i la tutela dels interessos dels inversors.