2015eko ekainaren 19an sartu zen indarrean 11/2015 Legea, ekainaren 18koa, kreditu-erakundeak eta inbertsio-zerbitzuen enpresak (ESI) berreskuratu eta suntsiaraztearena. Lege horrek aldatu egiten du, Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2014/59/EB Zuzentaraua, 2014ko maiatzaren 15ekoa, kreditu-erakundeak eta inbertsio-zerbitzuen enpresak berregituratzeko eta suntsiarazteko esparrua ezartzen duena. 

Zer da?

Ebazpenaren helburua zen kreditu-erakundeak eta inbertsio-zerbitzuen enpresak bideragarriak direla, edota etorkizun hurbilean bideragarriak izango direla ziurtatzea, eta euren funtsezko eginkizunak betetzen jarraituko dutela bermatzea, finantza-egonkortasuna arriskuan jarri gabe. Hartara, entitate batek haren jardunarekin jarraitzea interes publikorako beharrezkoa denean, entitate hori suntsiarazteko tresnak eta eskudantziak aplikatuko litzateke, konkurtso bidez likidatu beharrean. 

Espainian, ESIen kasuan, erabaki zen BMBNk izango zuela entitate horiek prebentzioz suntsiarazteko eskumena, eta Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsak (FROB), berriz, suntsiarazpena betearaztekoa.

ESIak prebentzioz suntsiarazteko eskuduna den heinean, BMBNk horietako bakoitza suntsiarazteko plana egin eta onartu behar du, FROBek txostena eman ondoren. Planaren xedea da kasuan kasuko ESI suntsiarazteko estrategiarik onena identifikatzea, entitatea bideraezin bilakatzen bada. Plana prestatzeko, BMBNk entitatea suntsiarazteko aukeren ebaluazioa egingo du, egiaztatzeko entitate hori modu sinesgarrian eta egingarrian suntsiaraz ala likida daitekeen, hala behar izanez gero.

Araudia

Zuzentarauak, Gomendioak, Galderak eta erantzunak