CNMVren web orrien irisgarritasuna

Irisgarritasun-deklarazioa

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) konpromisoa hartu du haren webguneak irisgarri bihurtzeko , irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren, sektore publikoko webguneen eta sakelako gailuen aplikazioen irisgarritasunari buruzkoaren, arabera (aurrerantzean, 1112/2018 Errege Dekretua).

Irisgarritasun-deklarazio hau https://www.cnmv.es webguneari dagokio.

Betetze-egoera

Webguneak 1112/2018 Errege Dekretua partzialki betetzen du, salbuespenak daudelako eta ez dituelako ondoren adierazitako alderdiak betetzen.

Irisgarria ez den edukia

Jarraian jasotako edukia ez da irisgarria, azalduko diren arrazoiengatik:

 • Ez du 1112/2018 Errege Dekretua betetzen

  • Irisgarritasun-deklarazio honetan ez dira kanpo-orrietako oztopoak jasotzen, orri horiek nabigazio-prozesuaren barnean egon arren.

  • Aukerako testuak: zenbait grafikok ez daukate aukerako testu egokirik.

  • Egitura semantikoa: zenbait orritan, goiburuak ez daude egoki erabilita, edo ez dago informazioa zuzen egituratu edo biltzen duen semantikarik, pantaila-irakurgailua erabiltzen dutenek errazago uler eta nabiga dezaten.

  • Kolorearen erabilera: koloreak erabiltzen dira zenbait informazio transmititzeko; esaterako, esteka batzuk kolorearengatik baino ez dira bereizten.

  • Etetea, gelditzea, ezkutatzea: webgunean abisuak agertzen direnean, ez dago horiek eteteko mekanismorik.

  • Egoeraren informazioa: menu nagusian, azpimenua duten elementuek ez dute modu irisgarrian adierazten, eta ez da jakinarazten azpimenua irekita ala itxita dagoen.

  • Kontraste ez-testuala: zenbait elementu ez-testualek (inprimakien eremuek eta karruselaren elementuek, kasu) ez daukate kontraste nahikorik.

  • Kontraste minimoa: zenbait testuk ez daukate nahikoa kolore-kontraste hondoarekin.

  • Testu-tamaina aldatzea: testuaren tamaina % 200 handitzean, zenbait elementu ezin dira irakurri.

  • Fokuaren ordena: orrialde batzuetan, fokuaren ordena ez da erabat zuzena.

  • Akatsak identifikatzea: eremu bakoitzaren ondoan erakusten diren akatsak ez daude eremu horrekin lotuta, eta, beraz, laguntza-produktuek ez dituzte hitzez adierazten.

  • Azpitituluen ezaugarriak: azpitituluak ezin daitezke erabiltzaileen beharren arabera aldatu.

  • Teklatua: zenbait elementuk ez dute teklatuaren fokua jasotzen.

  • Audioa soilik eta bideoa soilik (grabatuta): aurrez grabatutako audioetan, ez dago testuetan oinarritutako aukerarik.

  • PDF dokumentuak: PDF formatuan dauden dokumentuetako batzuen egitura ez dago laguntza-produktuekin ongi interpretatzeko egokituta.

 • Neurriz kanpoko zama: ez dagokio.

  • Edukia ez da aplikaziozko legediaren eremuan sartzen:

   • Baliteke 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako bulegotika-fitxategiak egotea, PDF formatuan eta bestelako formatuetan, eta ez dituzte irisgarritasun-baldintza guztiak betetzen.

  Irisgarritasun-deklarazioa prestatzea

  Deklarazio hau 2023ko maiatzaren 31n idatzi zen.

  Deklarazio hau prestatzeko, erakundeak berak autoebaluazioa egin du, kanpo-baliabideak erabiliz.

  Deklarazioaren azken berrikuspena: 2023ko irailaren 12an.

  Oharrak eta harremanetarako datuak

  Atal honetan jasotako jakinarazpenak, eskabideak, kexak eta erreklamazioak BMBNren webgunearen irisgarritasunari buruzkoak dira.

  BMBNk gainbegiratutako finantza-erakunde bati buruzko erreklamazioa edo kontsulta egin nahi baduzu, BMBNren webguneko “Inbertitzailearen saila” atalera jo behar duzu, edota egoitza elektronikoko “Inbertitzaileen erreklamazioak, kexak eta kontsultak” atalera.

  Jakinarazpenak

  Irisgarritasun-baldintzei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (1112/2018 ErregeDekretuaren 10.2 artikulua); esaterako:

  • Webguneak betetzen ez dituen alderdien berri eman.
  • Edukiak eskuratzeko izan dituzun zailtasunak adierazi.
  • Bestelako kontsultak edo webgunearen irisgarritasuna hobetzeko iradokizunak egin.

  Jakinarazpenak bi bide hauetatik egin daitezke:

  Informazio irisgarriari buruzko eskabideak eta kexak

  Horrez gain, arauz irisgarriak izan behar ez diren BMBNren webgunean ikusi edukiak formatu irisgarrian emateko eska dezakezu, eta irisgarritasun-baldintzak betetzeari buruzko kexak jarri (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.b artikulua), modu hauetako batean:

  • Elektronikoki, Rexistro Electrónico da CNMV (Sede Electrónica)  bitartez. Sartu “Eremu irekia” atalera, eta identifikatu, onartutako autentikazio-sistemak erabiliz. Ondoren, hautatu Informazio irisgarriari buruzko eskabideak, kexak eta erreklamazioak izapidea..
  • Aurrez aurre BMBNren erregistroan, edo posta bidez, helbide honetara idazkia bidalita:
      Irisgarritasun Unitatea
      Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Jasangarrietako Saila
      Edison kalea, 4, 28006 Madril | Bolivia kalea 56, (4. solairua) 08018 Bartzelona.
  • Horrez gain, Eskabide eta kexetarako inprimakia erabil daiteke, eskabidea edo kexa aurkezteko.

  Informazio irisgarriaren gaineko eskabidean, zer eskatzen duzun argi zehaztu behar duzu, eta eskatutakoa arrazoizkoa eta bidezkoa dela egiaztatzea ahalbidetzen duten egitateak eta arrazoiak garbi azaldu.

  Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Jasangarrietako Sailaren barneko Irisgarritasun Unitateak jaso eta artatzen ditu webgunearen irisgarritasunari buruzko jakinarazpenak, eskabideak eta kexak. Interesdunek hogei egun balioduneko epean jasoko dute erantzuna. Ebazpena emateko epemuga gainditutakoan interesdunak erantzunik jaso ez badu, iritziko zaio informazio irisgarriari buruzko eskabidea ez dela onartu edo ez dela kontuan hartu.

  Aplikazio prozedura

  Informazio irisgarriari buruzko eskabidea edo kexa egin eta hura gaitzetsi denean, interesdunak erreklamazioa jar dezake, erabakiarekin ados ez badago edo erantzunak 12.5 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu. Era berean, hogei egun balioduneko epea igaro bada eta erantzunik jaso ez badu, erreklamazioa jar dezake.

  Erreklamazioak modu hauetara aurkez daitezke:

  • Elektronikoki, Rexistro Electrónico da CNMV (Sede Electrónica) onde deberá acceder á sección "zona aberta" e identificarse mediante os sistemas de autenticación admitidos. Posteriormente seleccionará o trámite Informazio irisgarriari buruzko eskabideak, kexak eta erreklamazioak izapidea..
  • Aurrez aurre BMBNren erregistroan, edo posta bidez, helbide honetara idazkia bidalita:
      Irisgarritasun Unitatea
      Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Jasangarrietako Saila
      Edison kalea, 4, 28006 Madril | Bolivia kalea 56, (4. solairua) 08018 Bartzelona.
  • Horrez gain, Erreklamazio-inprimakia erabil daiteke, erreklamazioa aurkezteko.

  Politika Estrategikoko eta Nazioarteko Gaietako zuzendariak ebatziko ditu webgunearen irisgarritasun digitalari buruzko erreklamazioak. Interesdunek bi hilabeteren buruan jasoko dute erantzuna. Ebazpena emateko epemuga gainditutakoan interesdunak ez badu erantzunik jaso, erreklamazioa gaitzetsi dela iritziko zaio.

  Halabeharrezko dokumentazioa

  BMBNren webgune eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko eskabideak, kexak eta erreklamazioak aurkeztean, administrazio-prozedurari hasiera ematen zaio. Horregatik, eskabide, kexa edo erreklamazio horretan, interesdunaren nortasuna adierazi behar da.

  Interesduna pertsona fisikoa denean eta irisgarritasunari buruzko eskabidea, kexa edo erreklamazioa ohiko postaz ala aurrez aurre BMBNren erregistroan aurkezten denean:

  • Norberaren izenean aurkeztuz gero, interesdunaren NAN, IFZ, pasaporte edo bestelako identifikazio-agiri baten kopia aurkeztu behar da. Agiriak baliozkoa izan behar du, eta kopian agiriaren bi aurpegiek agertu behar dute.
  • Ordezkari baten bitartez aurkeztuz gero, interesdunaren eta ordezkariaren NAN, IFZ, pasaporte edo bestelako identifikazio-agiri baten kopiak aurkeztu behar dira. Agiriek baliozkoa izan behar dute, eta kopietan agiriaren bi aurpegiek agertu behar dute. Halaber, ahalordearen edo ordezkaritza-egiaztagiriaren kopia ere aurkeztu behar da.

  Interesduna pertsona juridikoa denean eta irisgarritasunari buruzko eskabidea, kexa edo erreklamazioa ohiko postaz ala aurrez aurre BMBNren erregistroan aurkezten denean, sinatzailearen NAN, IFZ, pasaporte edo bestelako identifikazio-agiri baten kopia aurkeztu behar da. Agiriak baliozkoa izan behar du, eta kopian agiriaren bi aurpegiek agertu behar dute. Horrez gain, ahalordearen edo pertsona juridiko horren izenean jarduteko izendapen-agiriaren kopia ere aurkeztu behar da.

  CNMVren gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasuna

  Irisgarritasun-deklarazioa

  Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (BMBN) konpromisoa hartu du sakelako gailuen aplikazioak irisgarri bihurtzeko, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren, sektore publikoko webguneen eta sakelako gailuen aplikazioen irisgarritasunari buruzkoaren, arabera (aurrerantzean, 1112/2018 Errege Dekretua).

  Irisgarritasun-deklarazio hau BMBNren sakelako gailuetarako aplikazioari dagokio, IOS zein Android bertsioetan.

  Betetzearen egoera

  Webguneak 1112/2018 Errege Dekretua partzialki betetzen du, salbuespenak daudelako eta ez dituelako ondoren adierazitako alderdiak betetzen.

  Irisgarria ez den edukia

  Jarraian jasotako edukia ez da irisgarria, azalduko diren arrazoiengatik:

  • Ez du 1112/2018 Errege Dekretua betetzen

   • Irisgarritasun-deklarazio honetan ez dira kanpo-orrietako oztopoak jasotzen, orri horiek nabigazio-prozesuaren barnean egon arren.

   • Aplikazioko irudi batzuek ez daukate aukerako testurik.

   • Orrietako goiburuetan, saltoak daude hierarkian. 

   • Aplikazioa ez da ongi bistaratzen, ez delako pantailaren orientazioa aldatzen.

   • Zenbait informazio transmititzeko, koloreak erabiltzen dira, eta ez da bestelako aukerarik eskaintzen. 

   • Baliteke elementu testualek eta ez-testualek hondoarekin kontraste nahikoa ez egitea, ezgaitasun bisuala duten zenbait erabiltzailerentzat.

   • Testuaren neurria aldatzen denean, eduki batzuk gainjarri egiten dira.

   • Erabiltzaileak ez badu bi dimentsiotan scroll egiten, edukia edo funtzionaltasuna gal daitezke.

   • Zenbait elementu ezin dira teklatuaren bidez atzitu.

   • Baliteke erabiltzaile batzuek goiburuetako eta etiketetako testuak ez ulertzea.

   • Teklatuaren fokua ez dago beti ikusgai.

   • Aplikazioaren zenbait funtzio erabiltzeko, hatza irristatu behar da, eta ezin dira klik bakarrean atzitu.

   • Saguarekin edo erakuslearekin egiten diren ekintzetako batzuk ezin dira ezeztatu edo desegin. [IOS bertsioan soilik].

   • Inprimakien kasuan, ez dago testu-iradokizunik, erabiltzaileek akatsak zuzen ditzaten. [Android bertsioan soilik]

   • Inprimaki batzuek ez daukate nahikoa etiketarik edo jarraibiderik. [Android bertsioan soilik].

   • W3C Partzuergoaren baliozkotzaile automatikoaren arabera, HTML kodean eta CSS estilo-orrietan akatsak daude.

   • Zenbait elementu elkarreragile ez dira pantaila-irakurleetarako irisgarriak.

   • Egoerari buruzko mezuak ez dira rol egokia duen edukitzaile batean agertzen [IOS bertsioan soilik].

   • Ez dira WCAG 2.1 arauen irizpide guztiak betetzen.

   • Aplikazioak ez ditu dokumentatuta dauden plataformako irisgarritasun-zerbitzuak erabiltzen, eta erabiltzen dituenean, ez dira 11.5.2.5etik 11.5.2.17ra bitarteko baldintzak betetzen.

  • Neurriz kanpoko zama: ez dagokio.

   • Edukia ez da aplikaziozko legediaren eremuan sartzen:

    • Baliteke 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako bulegotika-fitxategiak egotea, PDF formatuan eta bestelako formatuetan, eta ez dituzte irisgarritasun-baldintza guztiak betetzen.

   Irisgarritasun-deklarazioa prestatzea

   Deklarazio hau 2022ko irailaren 30ean idatzi zen.

   Deklarazio hau prestatzeko, erakundeak berak autoebaluazioa egin du, kanpo-baliabideak erabiliz.

   Deklarazioaren azken berrikuspena: 2023ko irailaren 12an.

   Oharrak eta harremanetarako datuak

   Atal honetan jasotako jakinarazpenak, eskabideak, kexak eta erreklamazioak BMBNren sakelako gailuetarako aplikazioaren (IOS zein Android bertsioak) irisgarritasunari buruzkoak dira.

   BMBNk gainbegiratutako finantza-erakunde bati buruzko erreklamazioa edo kontsulta egin nahi baduzu, BMBNren webguneko “Inbertitzailearen saila” atalera jo behar duzu, edota egoitza elektronikoko “Inbertitzaileen erreklamazioak, kexak eta kontsultak” atalera.

   Jakinarazpenak

   Irisgarritasun-baldintzei buruzko jakinarazpenak egin ditzakezu (1112/2018 ErregeDekretuaren 10.2 artikulua); esaterako:

   • Aplikazioak betetzen ez dituen alderdien berri eman.
   • Edukiak eskuratzeko izan dituzun zailtasunak adierazi.
   • Aplikazioaren irisgarritasuna hobetzeko iradokizunak edo horri buruzko kontsultak egin.

   Jakinarazpenak bi bide hauetatik egin daitezke:

   Informazio irisgarriari buruzko eskabideak eta kexak

   Horrez gain, arauz irisgarriak izan behar ez diren sakelako aplikazioaren edukiak formatu irisgarrian emateko eska dezakezu, eta irisgarritasun-baldintzei buruzko kexak jarri (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.b artikulua), modu hauetako batean:

   • Elektronikoki, BMBNren Erregistro Elektronikoaren (Egoitza Elektronikoa)  bitartez. Sartu “Eremu irekia” atalera, eta identifikatu, onartutako autentikazio-sistemak erabiliz. Ondoren, hautatu Informazio irisgarriari buruzko eskabideak, kexak eta erreklamazioak izapidea..
   • Aurrez aurre BMBNren erregistroan, edo posta bidez, helbide honetara idazkia bidalita:
       Irisgarritasun Unitatea
       Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Jasangarrietako Saila
       Edison kalea, 4, 28006 Madril | Bolivia kalea 56, (4. solairua) 08018 Bartzelona.
   • Horrez gain, Eskabide eta kexetarako inprimakia erabil daiteke, eskabidea edo kexa aurkezteko.

   Informazio irisgarriaren gaineko eskabidean, zer eskatzen duzun argi zehaztu behar duzu, eta eskatutakoa arrazoizkoa eta bidezkoa dela egiaztatzea ahalbidetzen duten egitateak eta arrazoiak garbi azaldu.

   Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Jasangarrietako Sailaren barneko Irisgarritasun Unitateak jaso eta artatzen ditu webgunearen irisgarritasunari buruzko jakinarazpenak, eskabideak eta kexak. Interesdunek hogei egun balioduneko epean jasoko dute erantzuna. Ebazpena emateko epemuga gainditutakoan interesdunak erantzunik jaso ez badu, iritziko zaio informazio irisgarriari buruzko eskabidea ez dela onartu edo ez dela kontuan hartu.

   Aplikazio prozedura

   Informazio irisgarriari buruzko eskabidea edo kexa egin eta hura gaitzetsi denean, interesdunak erreklamazioa jar dezake, erabakiarekin ados ez badago edo erantzunak 12.5 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu. Era berean, hogei egun balioduneko epea igaro bada eta erantzunik jaso ez badu, erreklamazioa jar dezake.

   Erreklamazioak modu hauetara aurkez daitezke:

   • Elektronikoki, BMBNren Erregistro Elektronikoaren (Egoitza Elektronikoa) onde deberá acceder á sección "zona aberta" e identificarse mediante os sistemas de autenticación admitidos. Posteriormente seleccionará o trámite Informazio irisgarriari buruzko eskabideak, kexak eta erreklamazioak izapidea..
   • Aurrez aurre BMBNren erregistroan, edo posta bidez, helbide honetara idazkia bidalita:
       Irisgarritasun Unitatea
       Estrategia, Berrikuntza eta Finantza Jasangarrietako Saila
       Edison kalea, 4, 28006 Madril | Bolivia kalea 56, (4. solairua) 08018 Bartzelona.
   • Horrez gain, Erreklamazio-inprimakia erabil daiteke, erreklamazioa aurkezteko.

   Politika Estrategikoko eta Nazioarteko Gaietako zuzendariak ebatziko ditu aplikazioaren irisgarritasun digitalari buruzko erreklamazioak. Interesdunek bi hilabeteren buruan jasoko dute erantzuna. Ebazpena emateko epemuga gainditutakoan interesdunak ez badu erantzunik jaso, erreklamazioa gaitzetsi dela iritziko zaio.

   Halabeharrezko dokumentazioa

   BMBNren webgune eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko eskabideak, kexak eta erreklamazioak aurkeztean, administrazio-prozedurari hasiera ematen zaio. Horregatik, eskabide, kexa edo erreklamazio horretan, interesdunaren nortasuna adierazi behar da.

   Interesduna pertsona fisikoa denean eta irisgarritasunari buruzko eskabidea, kexa edo erreklamazioa ohiko postaz ala aurrez aurre BMBNren erregistroan aurkezten denean:

   • Norberaren izenean aurkeztuz gero, interesdunaren NAN, IFZ, pasaporte edo bestelako identifikazio-agiri baten kopia aurkeztu behar da. Agiriak baliozkoa izan behar du, eta kopian agiriaren bi aurpegiek agertu behar dute.
   • Ordezkari baten bitartez aurkeztuz gero, interesdunaren eta ordezkariaren NAN, IFZ, pasaporte edo bestelako identifikazio-agiri baten kopiak aurkeztu behar dira. Agiriek baliozkoa izan behar dute, eta kopietan agiriaren bi aurpegiek agertu behar dute. Halaber, ahalordearen edo ordezkaritza-egiaztagiriaren kopia ere aurkeztu behar da.

   Interesduna pertsona juridikoa denean eta irisgarritasunari buruzko eskabidea, kexa edo erreklamazioa ohiko postaz ala aurrez aurre BMBNren erregistroan aurkezten denean, sinatzailearen NAN, IFZ, pasaporte edo bestelako identifikazio-agiri baten kopia aurkeztu behar da. Agiriak baliozkoa izan behar du, eta kopian agiriaren bi aurpegiek agertu behar dute. Horrez gain, ahalordearen edo pertsona juridiko horren izenean jarduteko izendapen-agiriaren kopia ere aurkeztu behar da.

   Personalización de presentación en la web

   Puede acceder a nuevas funcionalidades de accesibilidad que permiten la mejor visualización de los contenidos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

   Si sufres daltonismo o cualquier otra dificultad visual, puedes modificar el color de los enlaces de la web para facilitar su identificación.