Aquest apartat s´emmarca dins de l´estratègia de la CNMV per fomentar la presència de dones en els consells d´administració i en l´alta direcció de les societats cotitzades.

La informació que es presenta aquí s´ha obtingut a partir de les dades aportades per les societats emissores en els seus informes anuals de govern corporatiu (IAGC), en els quals aporten dades no només dels consells d´administració sinó, en general, de l´alta direcció.

Es consideren alta direcció a l´efecte de l´IAGC aquells directius que tinguin dependència directa del consell o del primer executiu de la companyia i, en tot cas, l´auditor intern.

Presència de dones en els consells d'administració i en l'alta direcció de les societats cotitzades
PeríodeExcelDocuments
2022

Castellano 2022 Ingles 2022

Castellano 2022 Ingles 2022

2021

Castellano 2021 Ingles 2021

Castellano 2021 Ingles 2021

2020

Castellano 2020 Ingles 2020

Castellano 2020 Ingles 2020

2019

Castellano 2019 Ingles 2019

Castellano 2019 Ingles 2019

2018

Castellano 2018 Ingles 2018

Castellano 2018 Ingles 2018

2017

Castellano 2017 Ingles 2017

Castellano 2017 Ingles 2017