Són contractes de venda d´opcions sobre un subjacent determinat que pot ser una acció, una cistella d´accions, un índex, etc. Aquestes emissions han de tenir un fullet d´emissió registrat a la CNMV.

Quan s´hi fa la inversió, s´estableix el preu inicial del subjacent al qual està referenciat el producte en la data determinada al fullet informatiu. Els interessos pactats es paguen en qualsevol situació de mercat (ja pugi o baixi el subjacent), normalment al venciment. La devolució del capital al venciment del producte depèn de certes condicions de l´evolució del subjacent durant la vida del producte.

No es negocien en un mercat secundari oficial. És un producte il·líquid que s´ha de mantenir fins al venciment.