Baloreen informazio-liburuxka

Igorpenak, Saltzeko eskaintza publikoak eta baloreen harpideak (OPV/OPS) eta Onarpenak

Araututako merkatuetan baloreak saltzeko edo onartzeko informazio-liburuxka igorleak baloreak publikoari saltzen hasi edo negoziatzeko onartu aurretik egin eta argitaratu behar duen agiria da. Hala ere, legeak ez du eskatzen liburuxkarik eskaintza pribatuen kasuan (esaterako, 150 inbertsore baino gutxiagorentzat direnak, edo gutxienez, 100.000 euroko balio nominala duten baloreenak). Legeak salbuespenak ere aurreikusten ditu liburuxkak argitaratzeko beharrean zenbait eskaintza publikoetan edo onarpenetan (esaterako, konpainiako langileentzat direnak edo akziodunei doan emandako akzioak).

Liburuxkak inbertsoreek aktibo eta pasiboen, finantza-egoeraren, irabazi eta galeren, jaulkitzailearen, eta aldizka, berme-emailearen aurreikuspenen, eta baloreei atxikitako eskubideen ebaluazioa egiteko beharrezkoa den informazio guztia izan behar du. CNMVk argitaratu aurretik onartu behar dute; berrikustean, liburuxkak legeak eskatzen dituen informazio guztiak dituela eta informazio horiek euren artean sendoak direla eta modu ulergarri batean aurkeztuta daudela egiaztatzen du.

Akzioak erosteko espaintza publikoak (OPA)

Liburuxka, beharrezko informazioa (eskaintzailea, eragindako sozietatea, eskainitako kontraprestazioa, baldintzak, eragiketaren xedea eta onartzeko eta likidatzeko prozedura) jasotzen duen agiria da, akzioak erosteko eskaintza publiko baten hartzaileek onartzeko edo ukatzeko erabakia har dezaten. Agiri ofiziala da, eta arautegian jasotzen den zein izan behar duen gutxieneko edukia. CNMVk onartu behar du, eta eskaintzaileak geroago argitaratu. Eragindako sozietatearen eta CNMVren web-orrian kontsulta daiteke. Liburuxkarekin batera, eskaintzaren liburuxkan jasotzen diren funtsezko datuak dituen iragarki bat ere egiten da.

Inbertsio kolektiboa eratzeko liburuxka (IIC)

IIC (inbertsio-funtsa edo -sozietatea) baten oinarrizko ezaugarriak jasotzen dituen informazio-agiria. Agiri ofiziala da, eta arautegian jasotzen den zein izan behar duen gutxieneko edukia: inbertsio-politika, funts mota, aurreko errentagarritasunen bilakaera, inbertsore objektiboaren profila, komisioen erregimena eta abar. Edukiaren arabera, bi motatakoak daude: liburuxka osoa eta DFI (Inbertsorearentzako Funtsezko Datuak). Komertzializatzen duen erakundeak doak eman behar dio inbertsoreari, partaidetzak edo akzioak harpidetu aurretik. IICen liburuxkak CNMVk berrikusten ditu eta erakunde horren erregistro publikoetan eta kudeatzailearen web-orrian kontsulta daitezke.