Cerca

Una de les coses que fan més interessants els fons d'inversió és que permeten a l'inversor particular invertir en gairebé qualsevol mercat financer utilitzant tot tipus d'estratègies. A través d'un fons es pot invertir en diversos actius: renda variable espanyola, japonesa, europea, asiàtica, qualsevol combinació de renda fixa i variable, etc.

Una primera classificació permet distingir entre:

  • Fons d'inversió mobiliària. Són institucions d'inversió col·lectiva que inverteixen en actius financers.
  • Fons d'inversió immobiliària. Són institucions d'inversió col·lectiva que inverteixen fonamentalment en immobles per explotar-los en lloguer. Són fons, en general, menys líquids que els de naturalesa financera.

Al seu torn, els fons d'inversió mobiliària poden ser de diversos tipus:

  • ordinaris, que inverteixen majoritàriament en renda fixa, renda variable o derivats;
  • de fons, que inverteixen majoritàriament en altres fons d'inversió;
  • subordinats, que inverteixen en un únic fons d'inversió;
  • d'índex, la política d'inversió dels quals mira de replicar un índex determinat; i
  • cotitzats (ETF), la peculiaritat dels quals és que es negocien en les borses de valors, com les accions.