Cerca

Seus de la CNMV

Madrid

 • Adreça: Edison, 4, 28006 Madrid
 • Teléfono: 34 91 585 15 00
 • Fax: 34 91 319 33 73

Barcelona

 • Adreça: Bolivia 56, (4 ª Planta) 08018 Barcelona
 • Teléfono: 34 93 304 73 00
 • Fax: 34 93 304 73 10

Bilbao

 • Adreça : Heros 3, 48009 Bilbao
 • Teléfono: 34 944 131 368

Inversors particulars

 • ATENCIÓ TELEFÒNICA A L’INVERSOR
  • Horari: dilluns a divendres 9:00 - 19:00
  • Telèfon: 900 535 015
 • Els inversors poden formular:
  • Reclamacions i queixes en la seva condició d'usuaris de serveis d'inversió, contra les entitats financeres que els van prestar aquests serveis. Formulari de reclamacions i queixes.

   Consultes sobre normativa, serveis i productes existents als mercats de valors i sobre els seus drets i les vies per exercir-los. Formulari de consultes.

  • ServiciodereclamacionesCNMV@cnmv.es (exclusivament per a qüestions de forma relacionades amb les queixes o consultes presentades prèviament davant el Servei de Reclamacions pels procediments previstos. Només s’atendran aquells correus electrònics en els que estigui identificat el reclamant o consultant i el número de reclamació o consulta)

Entitats supervisades i professionals

Per emissió de certificats FNMT es requereix cita prèvia

Afers internacionals

 • DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS

Sala de premsa

Contacte de premsa

Seu electrònica de la CNMV / REGISTRE ELECTRÒNIC

 • ATENCIÓ A L'USUARI
  • Teléfono: 902 180 772
  • sedecnmv@cnmv.es (exclusivament per assessorar a l'usuari de Seu Electrònica i del Registre electrònic en qüestions informàtiques, no per enviar documents)