Cerca

Inversors particulars

 • ATENCIÓ TELEFÒNICA A L’INVERSOR
  • Horari: dilluns a divendres 9:00 - 19:00
  • Telèfon: 900 535 015
 • Els inversors poden formular:
  • Reclamacions i queixes en la seva condició d'usuaris de serveis d'inversió, contra les entitats financeres que els van prestar aquests serveis. Formulari de reclamacions i queixes.

   Consultes sobre normativa, serveis i productes existents als mercats de valors i sobre els seus drets i les vies per exercir-los. Formulari de consultes.

  • ServiciodereclamacionesCNMV@cnmv.es (exclusivament per a qüestions de forma relacionades amb les queixes o consultes presentades prèviament davant el Servei de Reclamacions pels procediments previstos. Només s’atendran aquells correus electrònics en els que estigui identificat el reclamant o consultant i el número de reclamació o consulta)

Entitats supervisades i professionals

 • REGISTRES GENERALS
  • Horari: dilluns a divendres 9:30 - 17:45
  • Adreça: Edison, 4, 28006 Madrid - Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona
  • Teléfono: 34 91 585 15 00 / 34 93 304 73 00 - Fax: 34 91 319 33 73 / 34 93 304 73 10
 • CONSULTES A REGISTRES OFICIALS
  • Horari d'hivern: dilluns a dijous 9:30 - 14:00 y de 15:30 - 17:00 / divendres 9:30 - 14:00
  • Horario de verano: lunes a viernes 9:30 - 14:00
  • Dirección: Edison, 4, 28006 Madrid
  • informacion@cnmv.es (exclusivament per a peticions d'enviament de documentació incorporada als Registres Oficials o emissió de certificats sobre la mateixa)

Per emissió de certificats FNMT es requereix cita prèvia

Afers internacionals

 • DIRECCIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS

Seu electrònica de la CNMV / REGISTRE ELECTRÒNIC

 • ATENCIÓ A L'USUARI
  • Teléfono: 902 180 772
  • sedecnmv@cnmv.es (exclusivament per assessorar a l'usuari de Seu Electrònica i del Registre electrònic en qüestions informàtiques, no per enviar documents)