Cerca

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
29 09/12/1985

Datos a fecha de hoy

Societats d'inversió gestionades
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
2193Societat d'inversió de capital variable ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A.
4000Societat d'inversió de capital variable ALBAR2014 FINANCE, SICAV, S.A.
1267Societat d'inversió de capital variable ARVUM, SICAV, S.A.
122Societat d'inversió de capital variable ATRIA WEALTH MANAGEMENT SICAV SA
2386Societat d'inversió de capital variable BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A.
2430Societat d'inversió de capital variable BDS SIGMA GLOBAL INCOME SICAV SA
792Societat d'inversió de capital variable BRANBOGAR SICAV SA
3675Societat d'inversió de capital variable CARTERA EUTOPIA SICAV S.A.
1796Societat d'inversió de capital variable CCR INVEST 2001, SICAV, S.A.
4336Societat d'inversió de capital variable CERALF INVERSIONES SICAV S.A.
3525Societat d'inversió de capital variable CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV, S.A.
2706Societat d'inversió de capital variable DRAGON DE ARAGON SICAV SA
4242Societat d'inversió de capital variable FLOCBOSS SICAV S.A.
3843Societat d'inversió de capital variable GAMAR XIII SICAV S.A.
2159Societat d'inversió de capital variable HEXASTAR, SICAV S.A.
1331Societat d'inversió de capital variable HOPLITAS INVERSIONES, SICAV, S.A.
4132Societat d'inversió de capital variable ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.
1664Societat d'inversió de capital variable INICIO 2000, SICAV S.A.
2524Societat d'inversió de capital variable INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.
1343Societat d'inversió de capital variable INVERSION COLUMBUS 75, SICAV S.A.
891Societat d'inversió de capital variable INVERSIONES GOCAL, SICAV S.A.
4300Societat d'inversió de capital variable JOAKARI INVERSIONS SICAV S.A.
3117Societat d'inversió de capital variable MAGERIT VALOR SICAV SA
4324Societat d'inversió de capital variable MAHARANI ASSET MANAGEMENT SICAV S.A.
3831Societat d'inversió de capital variable MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A.
277Societat d'inversió de capital variable MARGA 2014 DE INVERSIONES, SICAV, SA
4246Societat d'inversió de capital variable MARSOT INVERSIONS SICAV SA
4282Societat d'inversió de capital variable NOA PATRIMONIO SICAV S.A.
2479Societat d'inversió de capital variable NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA
1001Societat d'inversió de capital variable OSDABAL FINANCE, SICAV, S.A.
3794Societat d'inversió de capital variable RYS 2009 SICAV S.A.
3429Societat d'inversió de capital variable SALAT ORGANIZATION SICAV SA
2843Societat d'inversió de capital variable SHILLING INVERSIONS, SICAV, S.A.
4114Societat d'inversió de capital variable SNOWBALL VALUE, SICAV, S.A.
785Societat d'inversió de capital variable SOLEMEG, SICAV S.A.
4328Societat d'inversió de capital variable TRISTAINA INVERSIONS SICAV S.A.
3149Societat d'inversió de capital variable VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.