Cerca

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
234 30/12/2010
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2021 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2020 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2019 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2018 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2017 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2016 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2015 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2014 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2013 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
2012 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.