Cerca

Per visualitzar l'informe financer anual, heu de seleccionar a la columna "Tipus" l'enllaç a l'informe financer anual que voleu visualitzar (individual/consolidat). Per descarregar i arxivar els fitxers xHTML en el disc, heu de fer un toc sobre l'enllaç amb el botó dret. Addicionalment, es pot descarregar el ZIP del consolidat a la columna "Fitxer ZIP".

NYESA VALORES CORPORACION, S.A.
Núm. Registre OficialData Estats FinancersData de publicació (1)Nom de l'auditorTipusFitxer ZIP (2)Informe especial (3)Ampliació informació (4)Opinió de l'auditor (5)Paràgraf d'èmfasis (5)Observacions
19106 31/12/2020 10/05/2021 BDO AUDITORES S.L.P - MOORE STEPHENS IBERICA DE AU Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
Sí /
18715 31/12/2019 30/06/2020 BDO AUDITORES S.L.P - MOORE STEPHENS IBERICA DE AU Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
18183 31/12/2018 30/04/2019 BDO AUDITORES S.L.P - MOORE STEPHENS IBERICA DE AU Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
17725 31/12/2017 27/04/2018 BDO AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
17101 31/12/2016 28/04/2017 BDO AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
16622 31/12/2015 29/04/2016 BDO AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
15599 31/12/2014 02/03/2015 BDO AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
14966 31/12/2013 14/04/2014 BDO AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
14326 31/12/2012 03/05/2013 BDO AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
14092 31/12/2011 24/10/2012 BDO AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
13216 31/12/2010 04/05/2011 BDO Auditores, S.L. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
/
Ver
12481 31/12/2009 02/07/2010 BDO Auditores, S.L. Individual /
Consolidada
Salvedades /
Salvedades
- /
-
Ver
12480 31/12/2009 30/06/2010 BDO Auditores, S.L. Individual /
Consolidada
Salvedades /
Salvedades
- /
-
Ver
11684 31/12/2008 02/07/2009 BDO AUDIBERIA AUDITORES, S.L. Individual /
Consolidada
Salvedades /
Salvedades
- /
-
Ver
10428 31/12/2007 25/04/2008 OLIVER Y CAMPS - AUDITORES ASOCIADOS SA Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
10018 31/12/2006 22/05/2007 OLIVER Y CAMPS - AUDITORES ASOCIADOS SA Individual /
Consolidada
Limpia /
Excepción por uniformidad
- /
-
9405 31/12/2005 26/05/2006 OLIVER Y CAMPS - AUDITORES ASOCIADOS SA Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
8915 31/12/2004 13/06/2005 OLIVER Y CAMPS - AUDITORES ASOCIADOS SA Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
8350 31/12/2003 02/06/2004 OLIVER Y CAMPS - AUDITORES ASOCIADOS SA Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
7805 31/12/2002 27/05/2003 OLIVER Y CAMPS - AUDITORES ASOCIADOS SA Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
7259 31/12/2001 10/05/2002 OLIVER Y CAMPS - AUDITORES ASOCIADOS SA Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
6949 31/12/2000 12/06/2001 OLIVER Y CAMPS - AUDITORES ASOCIADOS SA Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
6489 31/12/1999 29/06/2000 OLIVER Y CAMPS - AUDITORES ASOCIADOS SA Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
5880 31/12/1998 10/05/1999 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULT. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
5424 31/12/1997 06/05/1998 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULT. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
5056 31/12/1996 30/05/1997 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULT. Individual /
Consolidada
/
- /
-
4668 31/12/1995 12/06/1996 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULT. Individual /
Consolidada
/
- /
-
4111 31/12/1994 02/06/1995 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULT. Individual /
Consolidada
/
- /
-
3546 31/12/1993 03/06/1994 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULT. Individual /
Consolidada
/
- /
-
3002 31/12/1992 10/06/1993 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULT. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
2464 31/12/1991 19/06/1992 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULT. Individual /
Consolidada
Limpia /
Limpia
- /
-
1712 31/12/1990 24/07/1991 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULT. Individual Limpia -
1067 31/12/1989 03/08/1990 CONSULTAR AUDITORIA Individual -
21 31/12/1988 04/04/1989 CONSULTAR AUDITORIA Individual -
(1) Fecha en la que el emisor ha remitido el IFA o, en su caso, la fecha de remisión de la última sustitución al envío inicial.
(2) En aquesta columna es pot descarregar el fitxer xHTML remès per l'emissor juntament amb els fitxers relatius a la taxonomia. La CNMV no proporciona un visor per als fitxers iXBRL.
(3) Informe especial de auditoría previsto en el artículo 13 de la O.M. del 18 de Enero de 1991. El informe especial de auditoría, a partir del 1 / gener / 2021, se puede consultar en la información financiera intermedia correspondiente al primer semestre del ejercicio siguiente, en concreto en su capítulo VI.
(4) Información adicional facilitada por el emisor (respuesta a requerimientos de la CNMV, certificados del secretario del consejo y otra información complementaria como modificación de ficheros, sin reformulación, corrigiendo el etiquetado).
(5) Para mayor detalle, a partir del 1 / gener / 2021, consulte el informe de auditoría.